iletisim@esitim.org

Eşitim’i Tanıyalım

Resmi Web Sitesi

EŞİTİM NEDİR?

Eşit İmkanlar Projesi 18 Eylül 2017 tarihinde sosyal medya hesaplarında duyurulara başlayıp aktif olarak 23 Nisan 2018 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Eşitim; Türkiye’de bulunan dezavantajlı ve avantajlı okullarda okuyan öğrencileri, eğitim kalitelerinin yükselmesine yardımcı olacak birçok kategoride eşit imkanlarda buluşturmayı hedefler. Eşit İmkanlar Projesi yapılan sosyal yardım ve eğitim materyal desteklerinin yanında ağırlıklı olarak Bilim ve Teknoloji odaklı projeler gerçekleştiren bireyler yetişmesini hedefler. Öğrencilerin fene yönelik tutumlarını ve eğilimlerini en üst düzeyde tutup ,teknoloji çağının hızlı dünyasına uyum sağlamalarını ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edip  yaşadıkları bölgenin kalkınmasını sağlayacak projeler üretmelerini hedefler. Bu yüzden Bilimi tüketen değil ,üreten nesil olmalarını sağlayarak , yerli üretime katkı verecek projeler gerçekleşitirecek nesiller yetiştirmeyi hedefler.

NEDİR BU FIRSAT VE İMKAN EŞİTLİĞİ ?

Kavram olarak eğitimde fırsat  ve imkan eşitliği, ayrım yapılmaksızın toplumun tüm bireylerine, yeteneklerini en uygun biçimde geliştirmede eğitim imkanlarından eşit ölçüde yararlanma şansının verilmesi şeklinde tanımlanabilir. Günümüz dünyasında ülkelerde insanlara hukuk kapsamında  eğitimde fırsat eşitliği imkanı sağlanmıştır. Ancak bu durum toplumun bütün bireylerine eğitimde fırsat eşitliğinin eksiksiz olarak sağlanmış olduğu anlamına gelmemektedir. Eğitimde fırsat ve imkan eşitliği ilkesinin amacı, öğrencilerin sosyal statü ve rollerini kazanmalarında karşılarına çıkan sosyal ve ekonomik eksiklikleri ortadan kaldırmaktır. Bu sayede öğrenciler, sosyal ve ekonomik durumlarına bakılmaksızın, istek ve yeteneklerine göre toplumdaki yerlerini alabilme,  isteklerini tam olarak gerçekleştirebilme imkanlarına sahip olacaklardır.

EŞİTİM NELER YAPAR ?

 • Fırsat Ve İmkân Eşitliği sağlayarak öğrencilerin eğitim-öğretim kalitelerini yükseltmek için yardımlar yapıp atölyeler kurar ve bu atölyelerde eğitimler verir.
 • Organizasyonların gerçekleştirmesine yardımcı olan üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk bilinçlerinin güçlendirilmesini sağlar.
 • Kardeş okul projeleri kapsamında dezavantajlı ve avantajlı okullarda okuyan öğrencilerin akran duygularını güçlendirerek eşit imkânlarda buluşmalarını sağlar.
 • Öğretmenlerin süreç içerisinde aktif olmasını sağlar, öğretmen eğitimleri gerçekleştirir.

EŞİTİM HANGİ KATEGORİLERDE DESTEK VERİR?

Bulunan Kategoriler: 

Bilim**

Teknoloji**

İnovasyon

Girişimcilik

Spor

Çevre

Sağlık

Sosyal Yardım

Oyunlaştırma

EŞİTİM’İN  MİSYON VE VİZYONU NEDİR?

Misyon: Türkiye Cumhuriyeti devletinin aydınlık geleceği olan öğrencilerin ülkemizde ve dünyada hayal ettikleri her türlü imkana ulaşmalarını sağlayarak başarılı, donanımlı ülkesine ve insanlığa yararlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak.

Vizyon: Farklı kategorilerde gerçekleştirdiği yardımlarla ve desteklerle geleceğe hazırlayan ve projelerle fark yaratan dünya çapında sosyal sorumluluk projesi olmak.

EŞİTİM NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Eşitimin kurucusu Esra KARADUMAN, ilköğretim yıllarının başında dezavantajlı okulda okuyan bir öğrencidir. Arkadaşlarına ders anlatır, 45 kişilik sınıfta öğrenim görmüştür. Öğretmeni durumun farkındadır. Ailesini çağırır ve imkanları daha iyi bir okulda okuması gerektiğini eğitim hayatını etkileyip başarısını gösteremediğini ve yeteneğinin keşfedilemeyeceğini bildirir. Bunun üzerine imkanları daha güzel olan bir okulda öğrenim hayatına devam eder ve daha başarılı olmaya başlar. Hatta bazı yetenekleri keşfedilir , yarışmaya katılır ve madalya kazanır. Madalya aldığı gün karar verir. Öğretmen olup tüm çocukların imkanlarını güzelleştirecek ve onların hayatlarına dokunacaktır. Uzun yıllar vakıflarda gönüllü olarak çalışan o küçük kız çocuğu kendi projesini kurmaya karar verir. Eşit İmkanlarda Buluşalım diyerek yola çıkar..

EŞİTİM İL TEMSİLCİLERİ NELER YAPAR?

İl Temsilcileri (+25 Yaş)

 • İl temsilcileri , üniversite temsilcileriyle koordineli olarak çalışır.
 • Üniversite temsilcilerine belirlenen kategoride yapılacak etkinliği bildirir.
 • Üniversite temsilcileri etkinlik hakkında araştırmalar yapar ve rapor halinde il temsilcilerine sunar.
 • İl temsilcisi üniversite temsilcisine etkinliklerde destek olur.

İl Temsilcilerinin Düzenleyeceği Faaliyetler, Faaliyetlerin Kapsamı ve Amacı

 1. Eğitim Faaliyetleri : Üniversite temsilcilerinin ve gönüllülerin uygulanacak kategoriler için eğitim almalarını sağlar, onları bilinçlendirir.
 2. Tanıtım Faaliyetleri : Üniversitelerde veya diğer kuruluşlarda tanıtım faaliyetleri gerçekleştirir.

Projenin kardeş – okul kapsamında uygulanması için özel okul ve devlet okullarıyla iletişim halinde olur.

 • Yardım Faaliyetleri : Uygulanacak kategoriler için üniversite temsilcileriyle birlikte kurum ve kuruluşlarla iletişim halinde olup onların desteğini alır.

EŞİTİM ÜNİVERSİTE TEMSİLCİLERİ NELER YAPAR?

 • Topluluğun daha geniş kitlelere ulaşması için bilgilendirme çalışmaları yapar.
 • Gönüllü kazandırmaya yönelik çeşitli çalışmalar yürütür.
 • Üniversite bünyesindeki öğrenci kulüpleriyle birlikte ortaklaşa çalışarak yardım kampanyaları düzenler.
 • Yardım yapılacak olan kategorilerde çeşitli eğitim çalışmaları düzenler.

EŞİTİM GÖNÜLLÜLERİ NELER YAPAR?

 • İl temsilcileri ve üniversite temsilcileriyle irtibat halinde olup etkinliklere katılırlar.
 • Kategorilerle ilgili gönüllü olarak eğitim verirler.
 • Özel okul ve devlet okullarındaki öğretmen ve öğrencilerle beraber kardeş okul projesi yapabilirler.

EŞİTİM BAĞIŞ YÖNTEMLERİ?

 • Eşitimde gerçekleştirilecek yardım kategorileri için malzeme desteği verebilirsiniz.
 • Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinize Eşitim ile iş birliği sağlayabilirsiniz.
 • Gönüllü eğitmen olarak öğretmenlerimize ve çocuklarımıza eğitim verebilirsiniz.

EŞİTİMDEN BAĞIŞ NASIL TALEP EDEBİLİRSİNİZ?

 • Öncelikli olarak ilinizde bulunan il temsilcisine ya da üniversite temsilcisine ulaşıp okulunuzun ihtiyaçlarınızı bildirebilirsiniz.
 • İl temsilcisine ulaşamadığınız takdirde okulunuzun ihtiyaçlarını liste halinde sosyal medya üzerinden bize ulaştırabilirsiniz.
 • Eşitim havuzunda bulunan yardımlar doğrultusunda yardımlar okulunuza ulaştırılır.
 • İhtiyaç doğrultusunda destek olacak kişi ya da kurumlar ile iletişime geçilir, ihtiyaçlarınız en kısa sürede karşılanmaya çalışılır.