iletisim@esitim.org

Yeni Bir Bakış – 3B Yazıcılar ve Ögretimsel Kullanımı

Resmi Web Sitesi

Teknolojik yeniliklerin eğitime çok hızlı entegre olduğu günümüzde farklı teknolojilerin
öğretimsel potansiyellerinin belirlenmesine yönelik birçok çalışma gerçekleştirilmektedir. Bu teknolojilerden biri de üç boyutlu (3B) yazdırma teknolojisidir.

3B yazıcılar nesnelerin üç boyutlu ve somut hallerinin ortaya konulmasında oldukça etkili araçlardır. Ayrıca teknolojinin gelişimiyle birlikte günlük yaşamda kullanılabilir hale gelmesi de eğitim ortamlarında kullanımı gündeme getirmiştir. Mevcut araştırma kapsamında da günümüzde üzerinde yapılan çalışmaların yoğunlaştığı 3B yazıcıların mevcut durumunun ve eğitim amaçlı kullanımının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç kapsamında mevcut durumu belirlemek için 2003-2017 yılları arasında Web of Science veritabanında 3B yazıcılara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar incelenmiştir. Bunun yanı sıra eğitim alanında 3B yazıcılara yönelik çalışmaların
incelenmesinde ERIC veritabanındaki çalışmalar da araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırma kapsamında verilerden derinlemesine bilgi elde edebilmek için içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.

Verilerin analizinde betimsel istatistiki yöntemlerden (yüzde ve frekans) de
faydalanılmıştır. Gerçekleştirilen çalışma neticesinde son yıllarda 3B yazıcılara yönelik
yapılan çalışmaların sayısında ilerleyen bir artışın olduğu söylenebilir. Bunun yanı sıra
özellikle sağlık ve mühendislik alanlarında bu teknolojiden sıklıkla faydalanıldığı söylenebilir.

Eğitim alanında ise beklenen düzeyde çalışmanın yapılmadığı görülmüştür.

Bu durumun oluşmasında mevcut teknolojinin yeni olmasının önemli etkilerinin olduğu düşünülmektedir ancak ilerleyen yıllarda okullarda bu teknolojinin sıklıkla kullanılabileceği öngörülmektedir.

YUNUS EMRE TETİK

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir